ednina - singular - singulier

Slovenščina English français
jaz I je
ti you tu
on
ona
ono
he
she
it
il
elle


dvojina - dual - duel

Slovenščina English français
[m] midva
[ f ] medve
both of us nous deux
[m] vidva
[ f ] vedve
both of you vous deux
[m] onadva
[ f ] onidve
both of them eux deux
elles deux


množina - plural - pluriel

Slovenščina English français
[m] mi
[ f ] me
we nous
[m] vi
[ f ] ve
you vous
[m] oni
[ f ] one
they ils
elles